Day: January 7, 2022

ซาวด์คลาวด์

ซาวด์คลาวด์ ( SoundCloud) เป็นบริการฐานเพลงออนไลน์ ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ที่ให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลด โฆษณาประชาสัมพันธ์ และแบ่งปันผลงานเพลงต้นฉบับของพวกเขา หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบรัฐสภาในยุโรปกลาง มีรัฐองค์ประกอบ 16 รัฐ มีพื้นที่ 357,021 ตารางกิโลเมตร และมีภูมิอากาศตามฤดูกาลแบบอบอุ่นเป็นส่วนใหญ่ มีประชากรประมาณ…

คลับเฮาส์

คลับเฮาส์ ( Clubhouse) เป็นแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม มีรูปแบบการสนทนาและการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในชุมชนผ่านเสียงเป็นหลัก ผู้คนสามารถเข้าร่วมได้โดยจากการที่มีผู้ใช้เชิญให้เข้าร่วมเท่านั้น เปิดตัวในเมษายน พ.ศ. 2563 โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Alpha Exploration Co. ปัจจุบันให้บริการในไอโอเอสเท่านั้น คลับเฮาส์มีมูลค่าเกือบ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563และเมื่อวันที่ 21…