Day: December 21, 2021

การระดมทุนสาธารณ

การระดมทุนสาธารณะ ( crowdfunding) หรือ คราวด์ฟันดิง คือการระดมทุนเพื่อทำโปรเจคหรือธุรกิจโดยการ การรวบรวมทุนจำนวนน้อยจากผู้คนจำนวนมากและส่วนใหญ่ผ่านอินเตอร์เน็ตมีการคาดคะเนว่าในปีค.ศ. 2015 กว่าสามหมื่นสี่พันล้านเหรียญสหรัฐได้ถูกระดมทุนในรูปแบบนี้พจนานุกรมเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ได้อธิบายคำว่าคราวด์ฟันดิงไว้ว่าเป็น “การชักชวนการเรียกร้องการบริจาคทางการเงินจากผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะจากชุมชนออนไลน์” โมเดลของคราวด์ฟันดิงประกอบไปด้วยสามส่วนด้วยกัน หนึ่ง ผู้เริ่มโครงการที่เสนอผลงานหรือความคิดที่ต้องการเงินทุน สองผู้คนหรือกลุ่มคนที่สนับสนุนความคิดนี้และสามองค์กรจัดการ (แพลทฟอร์ม)ที่พาทั้งสองกลุ่มมาเจอกันเพื่อทำให้ความคิดหรือโปรเจคนั้นเป็นจริง jumbo jili เครื่องวัดความหนืดแบบสั่นสะเทือนจะไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหว ส่วนที่เปราะบาง และส่วนที่กระตุ้นเล็กมาก…

เอแจ็กซ์

เอแจ็กซ์ ( AJAX: Asynchronous JavaScript and XML /ˈeɪdʒæks/) เป็นกลุ่มของเทคนิคในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ดีขึ้น โดยการรับส่งข้อมูลในฉากหลัง ทำให้ทั้งหน้าไม่ต้องโหลดใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยทำให้เพิ่มการตอบสนอง ความรวดเร็ว และการใช้งานโดยรวมเอแจ็กซ์นั้นไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ แต่เป็นเทคนิคที่ได้ใช้เทคโนโลยีหลายอย่างที่มีอยู่แล้วรวมกันดังต่อไปนี้:-XHTML (หรือ HTML) และ CSS ใช้ในการแสดงผลลัพธ์และรูปแบบข้อมูล–ECMAScript…