เอ็มเอชทีเอ็มแอล

เอ็มเอชทีเอ็มแอล ( MHTML: MIME HTML ไมม์เอชทีเอ็มแอล) เป็นมาตรฐานอันหนึ่งซึ่งใช้พื้นฐานมาจาก RFC 2557 ใช้สำหรับการฝังทรัพยากร เช่นแฟ้มภาพและเสียง ลงไปในเว็บเพจ แล้วใช้การเชื่อมโยงจากภายในด้วยวิธีการเดียวกันกับโค้ดใน HTML ทำให้สามารถเปิดอ่านเนื้อหาในเว็บเพจได้โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมโยงภายนอก (ไปยังแฟ้มอื่น) แฟ้มข้อมูลที่ถูกฝังนั้นจะเข้ารหัสและเก็บเป็นแบบไมม์ (MIME) แฟ้มข้อมูลชนิดนี้ที่สร้างโดยไมโครซอฟท์ เวิร์ด อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ หรือโอเปร่า จะมีชนิดแฟ้มเป็น .mht หรือ .mhtml สิ่งสำคัญของเอ็มเอชทีเอ็มแอลคือเนื้อหาทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสให้อยู่ในรูปแบบข้อความของ HTML e-mail โดยใช้ชนิดไมม์ multipart/related ซึ่งเป็นการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ส่วนแรกจะเป็นแฟ้ม HTML ธรรมดา (มักใช้ quoted-printable เพื่อเข้ารหัส) ส่วนต่อๆ ไปจะเป็นข้อมูลของแฟ้มที่ต้องการนำมาฝังบนเพจ (มักเข้ารหัสเป็น base64) และมีการระบุ URL ต้นฉบับเพื่อใช้เชื่อมโยงกับตำแหน่งแฟ้มในเนื้อหา

jumbo jili

เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
กระบวนการเก็บบันทึกเว็บเพจโดยฝังทรัพยากรลงไปด้วยให้เป็นรูปแบบเอ็มเอชทีเอ็มแอลไม่ได้ถูกตั้งเป็นมาตรฐานให้เว็บเบราว์เซอร์ทั้งหมดมารองรับ ด้วยเหตุผลนี้แฟ้มเอ็มเอชทีเอ็มแอลเดียวกันก็ยังอาจแสดงผลต่างกันบนเว็บเบราว์เซอร์คนละตัว เหมือนกับเว็บเพจทั่วไปที่แสดงผลผิดแปลกออกไปในเว็บเบราว์เซอร์ต่างชนิดกัน
อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์
รูปแบบ .mht ถูกนำเสนอขึ้นใน พ.ศ. 2542 ในอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ รุ่นที่ 5 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บบันทึกเว็บเพจและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในแฟ้มเดียว ดังการเก็บแฟ้มถาวร อย่างไรก็ตาม ลักษณะสำคัญนี้ไม่อาจเก็บบันทึกเว็บเพจที่มีความซับซ้อนมากๆ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะเพจที่มีการเรียกใช้สคริปต์ ส่วนรูปภาพอื่นๆ สามารถเก็บบันทึกลงไปได้ทั้งหมด
การเก็บบันทึกสามารถทำได้โดยไปยังหน้าเว็บเพจที่ต้องการ เลือกเมนู “File” และ “Save As” จากนั้นเลือกประเภทของแฟ้มให้เป็น “Web Archive (.mht)” แล้วตั้งชื่อแฟ้มเพื่อทำการบันทึก
โอเปร่า
การเก็บบันทึกเว็บเพจพร้อมทรัพยากรให้เป็นแฟ้ม MHTML เริ่มมีการใช้งานได้ในโอเปร่า รุ่นที่ 9 ตั้งแต่รอบการพัฒนารายสัปดาห์ที่ 8265 (ออกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2549) การเก็บเว็บเพจที่มีสคริปต์ยังเป็นปัญหาเช่นเดียวกับที่มีในอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์
ไฟร์ฟอกซ์
มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ ตั้งแต่รุ่นที่ 2 ไม่ได้รองรับการบันทึกหรือการแสดงผลแฟ้ม MHTML ได้โดยตรง (ระบุไว้ใน ข้อผิดพลาดหมายเลข 18764) แต่ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้บนวินโดวส์ที่ติดตั้งส่วนขยาย Mozilla Archive Format แม้ว่าแฟ้ม .mht ที่ส่วนขยายนี้สร้างขึ้นมายังไม่รองรับกับผลิตภัณฑ์อื่นของไมโครซอฟท์ได้อย่างเต็มที่ก็ตาม
ซาฟารี
ซาฟารีของแอปเปิลตั้งแต่รุ่นที่ 2 (ออกเมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2548) รองรับการบันทึกเว็บเพจให้เป็นแบบ MHTML แต่ไม่สามารถเปิดอ่านเพื่อแสดงผลแฟ้มดังกล่าวได้ ดังนั้นการรองรับแฟ้ม MHTML จึงยังคงเป็นข้อด้อยของเบราว์เซอร์นี้

สล็อต

โปรแกรมแก้ไขของไมโครซอฟท์ อาทิ ไมโครซอฟท์ ฟรอนต์เพจ และไมโครซอฟท์ เวิร์ด ไม่สามารถอ่านแฟ้ม MHTML ที่สร้างจากอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามการจัดรูปแบบ เนื่องจากโปรแกรมสำหรับแปลงที่พบได้บนเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ใช้ได้กับเวิร์ดรุ่น 2000 เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นไมโครซอฟท์ ออฟฟิศจะเก็บบันทึกแฟ้มที่ถูกเชื่อมโยง (เช่นรูปภาพ) โดยใช้ที่อยู่สัมพันธ์ (relative link) ในขณะที่อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์เก็บบันทึกที่อยู่สัมบูรณ์ (absolute link) ใน พ.ศ. 2549 ไมโครซอฟท์ แชร์พอยต์ดีไซเนอร์ รุ่น 2007 เริ่มสามารถอ่านและแก้ไขแฟ้ม MHTML ได้อย่างถูกต้องตรงตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งจุดเด่นของโครงการวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของศูนย์ค้นคว้า Lift Dynamic คือ การศึกษาค้นคว้าและนำเอาหลักของทฤษฏีของสมองมนุษย์ ที่มีรอยหยักและความคิดในส่วนต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานกับระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำมาประยุกต์เข้ากับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ซึ่งมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 100 เครื่อง นำมาต่อเข้าด้วยกันเพื่อรับส่งข้อมูลสัญญาณด้วยความเร็วสูง

สล็อตออนไลน์

ทางวิศวกรของบริษัทโซนี่ ได้จำลองรูปแบบของคิวริโอในลักษณะของโมเดลหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ โดยได้ทำการศึกษา วิจัยและค้นคว้าพัฒนา ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่องจนมาถึงหุ่นยนต์คิวริโอในปัจจุบัน ซึ่งคิวริโอในรุ่นก่อน ๆ สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตามคำสั่งของโปรแกรม ที่ได้ทำการประมวลผลและติดตั้งไว้ภายใน ทำให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางต่าง ๆ ได้ตามรูปแบบที่ได้กำหนดเอาไว้ ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เอง วิศวกรของบริษัทโซนี่จึงใช้ผลของการศึกษาค้นคว้าทางด้านทักษะและสมองของมนุษย์ รวมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ ทำให้คิวริโอพัฒนาเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเดินหรือเคลื่อนไหวได้โดยอัตโนมัติ คิวริโอเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ขนาดเล็กกะทัดรัด ที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับมนุษย์ คือมีขา 2 ข้าง แขน 2 ข้างและมีศีรษะ รวมทั้งสามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาฝังกล้องดิจิตอลเลนส์ฟิชอาย (fisheye) จำนวน 2 ตัวภายในศีรษะ ในรัศมีการมองเห็นตลอดแนว 180 องศา บนลำตัว ติดตั้งจุดเซนเซอร์ไว้โดยรอบ สามารถวิเคราะห์ระยะทางเพื่อใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายไปยังจุดต่าง ๆ ที่ต้องการได้ โดยใช้การทำงานควบคู่กับระบบโซนา เพื่อค้นหาวัตถุและตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งทั้งหมดทำงานผ่านระบบโปรแกรม OPEN-R ทำให้คิวริโอเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างต่อเนื่อง คล่องแคล่วเช่นเดียวกับมนุษย์ รวมทั้งความสามารถในการมองเห็นแบบก้าวกระโดด

jumboslot

คิวริโอมีกระดูกสันหลังที่ทำให้สามารถโค้งงอร่างกายในการเต้นส่ายสะโพกได้อย่างสมจริง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคำสั่งการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการเลียนแบบกิริยาท่าทางจากระบบเครือข่ายเส้นประสาทของปลาแลมเพรย์ (lamprey) ซึ่งมีรูปร่างและหน้าตาคล้ายคลึงกับปลาไหลที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายในน้ำด้วยหลักการเคลื่อนไหวร่างกายเดียวกับงู ระบบเครือข่ายเส้นประสาทของปลาแลมเพรย์นี้ มีชื่อเรียกอย่างย่อว่า CPG (central pattern generator) CPG หรือระบบเครือข่ายเส้นประสาทจะเป็นตัวควบคุมกลไกลการเคลื่อนไหวของปลาโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการสั่งการให้ร่างกายเคลื่อนไหวโดยตรงจากสมอง หรือเป็นการโต้ตอบโดยการสัมผัสจากอวัยวะของร่างกาย ทำให้คิวริโอสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ใกล้เคียงกับกล้ามเนื้อต่าง ๆ ภายในร่างกายของมนุษย์

slot

Author: dentalcash