Day: November 10, 2021

กูเกิล ปฏิทิน

กูเกิล แคเลนเดอร์ (Google Calendar; รหัสพัฒนา CL2) เป็นเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับบริหารตารางเวลาให้บริการฟรีโดยบริษัทกูเกิล เปิดให้ใช้งานเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2549 โดยสามารถทำงานร่วมกับระบบอีเมลของกูเกิล จีเมล สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับจีเมล สามารถใช้งานได้ผ่านชื่อบัญชีของกูเกิลได้โดยตรงการใช้งานดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของแคเลนเดอร์ หรือสามารถเรียกใช้งานได้โดยตรงผ่านทางจีเมล โดยทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการเนื่องจากทำงานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ โดยรับรองการทำงานของ…

SecuRom

SecuRom เป็นโปรแกรมป้องกันและตัวควบคุมลิขสิทธิ์ (การจัดการสิทธิดิจิทัล) ในแผ่น CD/DVD ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงาน Sony DADC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางการคัดลอกของสื่อมัลติมีเดียภายในบ้าน การคัดลอกแผ่นเกม ผู้คัดลอกเพื่อการพาณิชย์ และการวิศวกรรมย้อนกลับ โดย SecuRom นั้นจะเน้นรันบนระบบปฏิบัติการณ์ Windows เป็นหลักแต่โปรแกรม SecuRom นั้นมีผู้ไม่เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น…