Day: October 28, 2021

ฟิชชิง

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิชชิง คือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขอข้อมูลที่สำคัญเช่น รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิต โดยการส่งข้อความผ่านทางอีเมลหรือเมสเซนเจอร์ ตัวอย่างของการฟิชชิง เช่น การบอกแก่ผู้รับปลายทางว่าเป็นธนาคารหรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ และแจ้งว่ามีสาเหตุทำให้คุณต้องเข้าสู่ระบบและใส่ข้อมูลที่สำคัญใหม่ โดยเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปนั้น มักจะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับเว็บที่กล่าวถึง phishing แผลงมาจากคำว่า fishing แปลว่าการตกปลา ซึ่งมีความหมายถึง การปล่อยให้ปลามากินเหยื่อที่ล่อไว้ การร้องขอเปลี่ยน…

บัญชีจ่าหน้า

บัญชีจ่าหน้า คือรายการที่เก็บรวบรวมชื่อและที่อยู่ มักจะใช้สำหรับองค์กรที่ส่งวัตถุดิบให้ผู้รับจำนวนมาก รวมไปถึงการส่งข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ รายชื่อผู้รับทั้งหมดจะเรียกว่า บัญชีจ่าหน้า บัญชีจ่าหน้าใช้สำหรับบันทึกรายชื่อเพื่อส่งจดหมายข่าวหนังสือรายคาบหรือโฆษณา ก่อนหน้านี้ใช้ในระบบไปรษณีย์ธรรมดา แต่ปัจจุบันมักใช้ในระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล บัญชีจ่าหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยม เวลาที่ต้องการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เดียวกันไปยังผู้รับจำนวนมากพร้อมกัน มื่อส่งไปรษณีย์ที่เหมือนกันไปยังผู้รับในบัญชีจ่าหน้า มักจะเรียกว่า mailshot jumbo jili ชื่อในภาษาไทย คำว่า “computer…