Day: October 23, 2021

กูเกิลบอมบ์

กูเกิลบอมบ์ เป็นคำเรียกของการโจมตีเว็บไซต์ โดยมีเจตนาเบี่ยงเบนผลลัพธ์ของการค้นหาในเสิร์ชเอนจินของกูเกิล เนื่องจากการสร้างดัชนีข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของกูเกิล จะถูกจัดเก็บในลักษณะที่เรียกว่าเพจแรงก์ โดยมีการให้คะแนนแต่ละหน้าเว็บเพจ ในช่วงคะแนน 0-10 โดยอันดับจะมีค่าสูงขึ้นถ้าหน้าเว็บเพจนั้นๆ มีเว็บอื่นลิงก์เข้ามาหามาก และจะมีค่าสูงมาก ถ้าการลิงก์มีการใช้ข้อความแองคอร์ในลักษณะเดียวกัน กูเกิลบอมบ์จะถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายเว็บไซต์รวมตัวกันสร้างข้อความลักษณะเดียวกัน ลิงก์ไปที่หน้าใดหน้าหนึ่งเป็นพิเศษ กูเกิลบอมบ์ เป็นหนึ่งในวิธิการสแปมเด็กซิง เพื่อใช้ในการเบี่ยงเบนผลลัพธ์ของเสิร์ชเอนจิน Miserable Failure และ…

สแปม

สแปม คือชื่อเรียกของการส่งข้อความที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนมากจะทำให้เกิดความไม่พอใจต่อผู้รับข้อความ สแปมที่พบเห็นได้บ่อย ได้แก่ การส่งสแปมผ่านทางอีเมล ในการโฆษณาชวนเชื่อ หรือโฆษณาขายของ โดยการส่งอีเมลที่เราไม่ต้องการ จากที่ใดก็ได้ในโลก โดยที่เราไม่รู้เลยว่าผู้ที่ส่งมาให้นั้นเป็นใคร หรือเป็นการแอบอ้างหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันมีการส่งสแปมที่สามารถปลอมชื่อและอีเมลผู้ส่งได้ จุดประสงค์คือ ผู้ส่งส่วนใหญ่ต้องการที่จะโฆษณา สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทของตนเอง ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของเมลขยะซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้รับรำคาญใจและเสียเวลาในการกำจัดข้อความเหล่านี้แล้ว…