Day: October 1, 2021

เวิลด์ไวด์เว็บ

เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web, WWW, W3; หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า เว็บ) คือพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต โดยการกำหนดยูอาร์แอล คำว่าเวิลด์ไวด์เว็บมักจะใช้สับสนกับคำว่า อินเทอร์เน็ต จริง ๆ แล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเพียงแค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) หรือข้อมูลที่มีการจัดรูปแบบบนเว็บ…

คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รี

คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รี (Atanasoff-Berry Computer ย่อว่า ABC) เป็นเครื่องคำนวณดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของสหรัฐอเมริกา เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937) มันสามารถแก้สมการเชิงเส้นได้สูงสุด 29 ตัวแปร โดยผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าใน พ.ศ. 2485 (ค.ศ….

เวย์แบ็กแมชชีน

เวย์แบ็กแมชชีน ( Wayback Machine) เป็นบันทึกดิจิตอลของเวิลด์ไวด์เว็บ และข้อมูลต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต ที่สร้างขึ้นโดยอินเทอร์เน็ตอาร์ไคฟ์ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ตั้งอยู่ที่ซานฟรานซิสโก จัดตั้งขึ้นโดย บรูว์สเตอร์ เคล และ บรูซ กิลเลียต และมีการเก็บรักษาข้อมูลจากอเล็กซาอินเทอร์เน็ต บริการนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูหน้าเว็บรุ่นที่จัดเก็บไว้ในเวลาต่าง ๆ ได้…

เว็บเชิงความหมาย

เว็บเชิงความหมาย หรือ ซีแมนติกเว็บ (Semantic Web) คือพัฒนาการของเวิลด์ไวด์เว็บซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลและการบริการบนเว็บไซต์ โดยสร้างความเป็นไปได้ที่เว็บไซต์จะสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้และเครื่องมือที่ใช้บรรจุลงในสารบัญเว็บไซต์ซึ่งมีที่มาจากเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม เซอร์ ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี มีทัศนคติเกี่ยวกับเว็บว่าเป็นแหล่งรวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ เว็บเชิงความหมายโดยแก่นแท้จะบรรจุไปด้วยเซ็ตของหลักของการออกแบบ การทำงานร่วมกัน และความหลากหลายของเทคโนโลยี พื้นฐานบางส่วนของเว็บเชิงความหมายแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะรองรับกับเทคโนโลยีหรือสามารถนำมาใช้ได้จริงในภายภาคหน้า ส่วนอื่นของเว็บเชิงความหมายแสดงถึงลักษณะพิเศษ ซึ่งจะประกอบด้วย Resource Description Framework…